header

Geschiedenis
Agenda 2017
24 februari om 10:00 De Rotselaar Wouw
24 februari om 21:00 Zotte uurkes vûraf Oud Gastel
25 februari om 16:00 uur Nicky’s Paviljoen Oud Gastel
25 feburari om 22:00 Café ‘’ Keuning ‘’ Steenbergen
25 februari om 23:00 uur Café ‘’ ‘z Onderzeil ‘’ Steenbergen
26 februari om 15:00 uur Kindermatinee ’t Hart van Gastel Oud Gastel
27 februari om 14:00 Bal d’Uilenspiegels Nicky’s Paviljoen Oud Gastel
27 februari om 21:00 uur Pettenbal ’t Hart van Gastel Oud Gastel
27 februari om 22:30 uur Café ‘’Jansen en Janssen Roosendaal
27 februari om 23:30 uur Café ‘’De Veestallen Roosendaal
28 februari om 14:00 uur vogeltjesbal 't Hart van Gastel Oud Gastel